DRUŻYNY MARYJNE
PIERWSZA DRUŻYNA MARYJNA POWSTAŁA W BIECHOWIE PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA (WIELKOPOLSKA)

YOUCAT

http://www.facebook.com/Youcat.spojrzenie.w.glab/notes

1. Po co jesteśmy na ziemi?

W tym pytaniu kryje się bardzo ważna treść. Skoro jesteśmy na ziemi po coś, to znaczy, że nie jesteśmy tutaj bez celu. To znaczy też, że nasze życie ma sens i nie jest dziełem przypadku. Kto ten cel i sens określił? Ten, który nas wymyślił, Ten, od którego pochodzimy, Bóg. Za naszym istnieniem stoi Ktoś Najmądrzejszy, Najlepszy, Najświętszy...


2. Dlaczego Bóg nas stworzył?

Katechizm mówi: „Bóg stworzył nas z wolnej i niesamolubnej miłości”. No tak, skoro Bóg jest miłością, nie znajdziemy w Nim innej motywacji. Tylko miłość Go inspiruje, wszystko więc co od Boga pochodzi, jest miłością. Nawet jeśli ta miłość bywa dla nas niezrozumiała, wymagająca, czasem nawet trudna do zaakceptowania. Bóg stworzył nas, bo nas ukochał....


3. Dlaczego szukamy Boga?

Można powiedzieć, że mamy to w genach, a nawet głębiej. Tęsknotę za Bogiem mamy wpisaną głęboko w duszę. W końcu pochodzimy od Boga, więc nosimy w sobie takie odczucie, że ziemska rzeczywistość to nie wszystko, że potrzeba czegoś więcej, głębiej. Czujemy, że do pełni szczęścia potrzeba nam nie tylko świadomości, że Bóg jest, ale i relacji z Nim...


4. Czy możemy poznać Boga przy pomocy własnego rozumu?

Człowiek szuka Boga i nosi w sobie pragnienie, aby Go poznać. Wraz z tym pragnieniem nosimy w sobie również możliwość poznania Boga. On pozwala się człowiekowi poznać. I tak, człowiek, który wybiera się w drogę, wysila się, by odszukać Boga, natrafia na Jego ślady, znajduje drogi, które go do Niego prowadzą. Te ślady czy drogi nazywamy „dowodami na...


5. Dlaczego ludzie przeczą istnieniu Boga, skoro przecież mogą Go poznać swoim rozumem?

Kto szuka Boga szczerze, to znaczy chce Go znaleźć, wcześniej czy później Go znajdzie i uwierzy w Niego. Rzeczy stworzone świadczą o swoim Stwórcy i jesteśmy w stanie rozumem to świadectwo zrozumieć, dochodząc do poznania Boga. Posiadamy wrodzoną zdolność poznawania Boga.

Ale często poszukiwanie prawdy napotyka na przeszkody...


6. Czy Boga w ogóle można zawrzeć w pojęciach? Czy można o nim sensownie mówić?

Skoro Bóg chce, abyśmy Go poznawali, skoro sam nas do tego zachęca, znaczy też, że pozwala, pomaga nam  jakoś o sobie mówić. Ba, nawet nam to nakazuje: „Idźcie i głoście Ewangelię”,  a więc mówcie o Bogu wszystkim ludziom. Możemy o Bogu mówić prawdę, bo tę prawdę poznajemy. Odkrywamy ją przyglądając się choćby stworzonemu światu...


7. Dlaczego Bóg musiał się ukazać, żebyśmy wiedzieli, jaki jest?

Rozumem możemy odkryć że Bóg jest, że jest mądry, uporządkowany, logiczny, że przekracza naszą rzeczywistość.  Ale nasz ludzki rozum jest ograniczony, dochodzi tylko do pewnego poziomu poznania Boga. Poza tę granicę wyjrzeć już nie daje rady. Pan Bóg postanowił, że przekroczy tę granicę, jakby od swojej strony. Przychodzi do naszego rozumu ze świat...


8. Jak Bóg objawia się w Starym Testamencie?

Stary Testament zawiera opowiadania o wydarzeniach przedhistorycznych, jak opowieść o stworzeniu świata, o grzechu pierwszych ludzi i jego konsekwencjach czy o Noem. W tej części Pisma Świętego spisano również historia narodu wybranego; historię, której Pan Bóg użył jak materiału pisarskiego. Na długim zwoju tej historii Bóg wypisywał coraz więcej ...


9. Co Bóg objawia o sobie samym, kiedy posyła do nas swojego Syna?

W dziejach ludzkości Bóg w różny sposób przemawiał do człowieka. W końcu wypowiedział do nas najważniejsze Słowo, słowo niezwykłe, bo ono jest Osobą. Jezus Chrystus to żywe słowo Boga. Co w ten sposób Bóg nam mówi o sobie? Pierwszy komunikat brzmi: „Patrząc na Jezusa, możesz zobaczyć mnie, niewidzialnego Boga. Stałem się widzialny, dostępny dla Ciebie...


10. Czy w Jezusie Chrystusie wszystko zostało już powiedziane, czy też po Nim Objawienie nadal będzie trwało?

Jezus Chrystus to największe i najważniejsze słowo objawienia, jakie Bóg podarował człowiekowi. Nic ważniejszego już nam Bóg nie objawi, nic ważniejszego nam już nie powie niż to, co powiedział przez Jezusa. Nie ma co czekać na jakieś nowe, większe objawienie, bo ono nie nastąpi aż do powtórnego przyjścia Jezusa na świat...


Autor i Pomysłodawca: O. Mieczysław Łacek OSPPE

Kreator stron internetowych - przetestuj