DRUŻYNY MARYJNE
PIERWSZA DRUŻYNA MARYJNA POWSTAŁA W BIECHOWIE PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA (WIELKOPOLSKA)

Witamy na stronie Drużyn Maryjnych

Formacja całego człowieka wyrażająca się w Imieniu MARYJA

 

iłość do Jezusa (wymiar duchowy): To na wzór Maryi szukanie Jezusa, kochanie Go i przestawanie z Nim. 

 

kceptacja to co życie nam daje (wymiar umysłowy): To zgoda na urzeczywistnienie się planów Bożych w moim życiu. 

 

adość z życia (wymiar emocjonalny): To nieustanne uwielbianie Boga swoim życiem i promieniowanie na innych wewnętrzną radością i pokojem.


Y  i  

 

JA Ja (wymiar fizyczny): To dbanie o siebie, o swoje zdrowie, o wypoczynek, o środowsko.


autor i pomysłodawca: O. Mieczysław Łacek OSPPE

Kreator stron internetowych - przetestuj