DRUŻYNY MARYJNE
PIERWSZA DRUŻYNA MARYJNA POWSTAŁA W BIECHOWIE PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA (WIELKOPOLSKA)

O drużynie biechowskiej...

Październik 2011  - założenie Wspólnoty w Biechowie przez O. dra Mieczysława Łacka

Grudzień 2012 - Jasełka

Luty 2012- wyjazd zimowy w góry

31 maja 2012 roku - 5 osób z Drużyny Maryjnej wybrało Maryję za swoją PRZEWODNICZKĘ!!!

Wyjazd  letni w góry - lipiec 2012

Procesja Maryjna  - 8 września 2012

26 października 2012 roku - 3 osób z Drużyny Maryjnej wybrało Maryję zas swoją MATKĘ!!!

8 grudnia 2012 - spektakl "Kim Jesteś Niepokalana?"
8 grudnia 2012 - oddanie sie Maryi jako swojej Pani i Królowej

Autor i Pomysłodawca: O. Mieczysław Łacek OSPPE

Nasze etapy

1. W I etapie zawierzamy się Maryi jako PRZEWODNICZCE w akcie zaufania i przechodzimy z Nią od Zwiastowania do Golgoty:

- idziemy z Maryją do AIN KARIM do św. Elżbiety. Maryja uczy nas służenia drugiemu człowiekowi nawet wtedy, gdy sam tej pomocy potrzebuję.


- idziemy z Maryja do BETLEJEM. Maryja uczy nas jak zgodzić się na to, gdy ludzie mnie odrzucają, nie przyjmują.


- Uciekamy z Maryją do EGIPTU. Maryja uczy nas iść w nieznane, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, w pełnej ufności w Boga, w Jego Opatrzność.

- Podążamy z Maryją do JEROZOLIMY. Maryja uczy nas zawierzać wszystko Bogu i szukać Go, gdy się Go zgubi.

- Wchodzimy z Maryją na GOLGOTĘ. Maryja uczy nas jak łączyć cierpienia swoje i innych z Jezusowym cierpieniem.
JESTEŚMY WIĘC  PIELGRZYMAMI


2. Na II etapie zawierzamy się Maryi jako MATCE w akcie zawierzenia:


- jest Ona Matką Jezusa (tajemnica Narodzenia)


- jest róWnież moją Matka (Tajemnica pod Krzyżem: "Oto Syn Twój")


Stajemy sie SYNEM/CÓRKĄ MARYI!!!

 

 

3. Na koniec oddajemy sie Maryi jako PANI I KRÓLOWEJ  w akcie oddania się Maryi. 
Stajemy się  RYCERZEM MARYI.


Autor i Pomysłodawca: O. Mieczysław Łacek OSPPE

SPOTKANIA
W każdy piątek tygodnia o godz. 18.30 ( w jesieni, w zimie i na wiosne o godz. 17.30) w Klasztorze Paulinów  w Biechowie.
- w  1 tygodniu miesiąca Liturgia Słowa z Echem Słowa (wymiar duchowy),
- w 2 tygodniu miesiąca czytanie katechizmu dla młodych "Youcat"  i dyskusja (wymiar intelektualny),
- w 3 tygodniu miesiąca film (wymiar emocjonalny),
- w 4 tygodniu miesiąca spotkanie imieninowe - herbata, ciasto, muzyka... (wymiar fizyczny)


W I Sobotę każdego miesiąca Msza św. z różańcem o godz. 10.00 w Sanktuarium MB Pocieszenia w Biechowie oraz  wspólne Msze św . w większe święta Maryjne - pogłębienei przyjaźni z Maryją!!!

Wspólne wyjazdy w ferie i w wakacje mi.in. w góry. Organizowanie szopki, jasełek, pomaganie w Odpuście na niedzielę po 8 września itp.

Autor i Pomysłodawca: O. Mieczysław Łacek OSPPE
Kreator stron internetowych - przetestuj